Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Sprostowanie do planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidywane są w danym roku finansowym

Sprostowanie do planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewidywane są w danym roku finansowym zgonie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

 

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art.138o pzp (usługi społeczne) – zamówienie publiczne
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na 2018 r. I Część,

Świadczenie usług pocztowych w obrocie zagranicznym na 2018 r. II Część”

 

  1. „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”
drukuj