Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/8/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

Do pobrania

drukuj