Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1 i Część 2 ROPS.X.361/2/2012

Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole” świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Do pobrania

drukuj