Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

„Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach” 4 Części ROPS.X.361/1/2012

„Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach” Część 1 – „Mediacje i negocjacje” Część 2 – „Arteterapia” Część 3 – „Gerentologia i opieka nad osobami starszymi” Część 4 – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania

drukuj