ROPS.X.3612/8/2020

UWAGA!!! 13.03.2020 r. – Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach szkoleń dla kadry pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz konferencyjnych na terenie Poznania w związku z organizacją siedmiu dwudniowych spotkań w terminach:
  • 14-15 maj 2020 r.,
  • 28-29 maj 2020 r.,
  • 08-09 czerwiec 2020 r.,
  • 22-23 czerwiec 2020 r.,
  • 21-22 wrzesień 2020 r.,
  • 05-06 październik 2020 r.,
  • 19-20 październik 2020 r.,
 2. Miejsce realizacji usług: hotel o standardzie minimum trzygwiazdkowym położonym do 1,5 kilometra od siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 w ruchu pieszym mierzonym zgodnie z https://www.google.pl/maps.
 3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, SEKRETARIAT pok. 208 w godz. 7.30 – 15.30.
 2. Ofertę należy złożyć do 16.03.2020 r. do godz. 13.00
 3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 206 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 13:15

Załączniki:

Ogłoszenie wraz z załącznikami ROPS.X.3612_8_2020

Informacja dotycząca zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia

11_03_2020_Ogłoszenie wraz z załącznikami ROPS.X.3612_8_2020

Zmiana terminu składania ofert_13.03.2020r

13_03_2020_Ogłoszenie wraz z załącznikami ROPS.X.3612_8_2020

Informacja z otwarcia ofert 8_2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 8_2020