ROPS.X.3612/3/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie leszczyńskim (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, m.Leszno, międzychodzki, nowotomysku, rawicki, wolsztyński)

 

Ogłoszenie 3612_3_2020

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Opis Przedmiotu Zamóweinia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Wstępny harmonogram terminowo-rzeczowy

 Załącznik nr 3 formularz ofertowy (sub. leszczynski)

 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Oświadczenia przesłanki wykluczenie

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia Wykaz usług

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania