Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – 2014

zp-2014
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/14/2014

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kurs samoobrony”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/12/2014

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/13/2014

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki ROPS.X.3612/11/2014

  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”, w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ROPS.X.3612/10/2014 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/9/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interwencja kryzysowa w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof, ROPS.X.3612/8/2014

  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń Część 1, Część 2 ROPS.X.3612/7/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”.

 • ROPS.X.3612/6/2014 „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach reklamy zewnętrznej na terenie Wielkopolski oraz aglomeracji poznańskiej”

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z osobą uzależnioną” Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 • Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej” Część 2: Kurs samoobrony ROPS.X.3612/4/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej”. Część 2: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kurs samoobrony”.

 • Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia i specjalizacji Część 1, Część 2, Część 3 ROPS.X.3612/3/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia Asystent rodziny” Część 2 – „Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny” Część 3 – „Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej”.

 • Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego ROPS.X.3612/2/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektów pn: 1) „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.; 4). Koordynacja na rzecz aktywnej integracji „Obserwatorium Integracji Społecznej”, Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 5) „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy „Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Lider: więcej

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/1/2014

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne”.