Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA POLSKIE KONTO

WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNEK BANKOWY W POLSCE

Informujemy, iż w przypadku, kiedy członek rodziny pobiera zagraniczne świadczenia rodzinne i nie przekazuje ich na utrzymanie dzieci w Polsce, tut. Ośrodek może wystąpić do właściwej instytucji zagranicznej z wnioskiem o przekazywanie tych świadczeń na rzecz faktycznego opiekuna dzieci.

W celu uzyskania zagranicznych świadczeń rodzinnych należy skierować wniosek do tut. Ośrodka wraz z następującymi dokumentami:

  • wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń – plik do pobrania w formacie doc 244kB
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci
  • aktualny odpis aktu małżeństwa lub kopia wyroku rozwodowego, potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnione do tego instytucje
  • aktualne poświadczenie zameldowania (dzieci oraz osoby wnioskującej o przekazywanie zagranicznych świadczeń rodzinnych)
  • kopia wyroku zasądzającego alimenty potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnione do tego instytucje

W sytuacji, kiedy ww. dokumenty znajdują się już z w aktach sprawy prowadzonej przez tut. Ośrodek, strona zainteresowana zostaje zwolniona z obowiązku ich dostarczania.

Rolą tut. Ośrodka jest tylko i wyłącznie pośrednictwo w wymianie informacji.

Jednocześnie informujemy, iż decyzję dotyczącą przekazywania świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy w Polsce podejmuje instytucja zagraniczna.