Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  – piętro IV, pokój 416

godz. 10:30 – 14:30

e-mail: koordynacja@rops.poznan.pl
tel. 61-856 73 15 oraz tel. 61 858 45 15, który ma charakter infolinii bez możliwości połączenia z pracownikiem.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych z tym związanych, od dnia 9 października 2017r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi działu pod numerami wskazywanymi jak dotąd w pismach zostaje wstrzymany.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Klienta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10:30 do 14:30 pod numerem telefonu 61 85 67 315 oraz do kontaktu za pomocą adresu e-mail koordynacja@rops.poznan.pl.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl)

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

tel. 61-854 14 78, fax 61-854 14 79

e-mail: koordynacja@poznan.uw.gov.pl 

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu