Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  – piętro IV, pokój 416

godz. 8:00 – 15:00
przerwa dla pracowników: 12:00 – 12:15

e-mail: koordynacja@rops.poznan.pl
tel. 61-856 73 15 oraz tel. 61 858 45 15, który ma charakter infolinii bez możliwości połączenia z pracownikiem.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych z tym związanych, od dnia 9 października 2017r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi działu pod numerami wskazywanymi jak dotąd w pismach zostaje wstrzymany. W ostatnim kwartale bieżącego roku pracownicy merytoryczni Działu Świadczeń Rodzinnych realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wobec powyższego spodziewane jest także zwiększenie opóźnienia w realizacji spraw.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Klienta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 12:00 oraz od 12:15 do 15:00 pod numerem telefonu 61 85 67 315 oraz do kontaktu za pomocą adresu e-mail koordynacja@rops.poznan.pl.

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu