Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  – piętro IV, pokój 416

godz. 8:00 – 15:00
przerwa dla pracowników: 12:00 – 12:15

e-mail: koordynacja@rops.poznan.pl

Podstawowe informacje w swojej sprawie po uprzednim podaniu numeru sprawy można uzyskać pod numerem:
tel. 61-856 73 15
oraz tel. 61 858 45 15, który ma charakter infolinii bez możliwości połączenia z pracownikiem.

Szanowni Państwo,

Naszą troską i celem jest rzetelne, terminowe załatwianie spraw oraz przyznanie Państwu należnych świadczeń. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków złożonych po uruchomieniu programu Rodzina 500+ podjęliśmy decyzję o ograniczeniu liczby godzin udzielania informacji telefonicznych przez pracowników merytorycznych. Informacje telefoniczne obecnie udzielane są przez pracowników w dniach: poniedziałki oraz środy w godzinach od 8.00 do 12.00.

W dalszym ciągu będą mieli Państwo możliwość uzyskania podstawowych informacji w swojej sprawie, po uprzednim podaniu numeru sprawy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 856 73 15 oraz bezpośrednio w biurze obsługi klienta znajdującym się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe jedynie w godzinach urzędowania biura obsługi klienta lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym właściwego terminu.