Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

 • Ogłoszenie nr 11/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. sieciowania innowacji społecznych   Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” Data publikacji: 28.05.2020 r. Nr ogłoszenia: 11/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: organizacja 15 spotkań regionalnych z Generatorem Dostępności, prowadzenie cyklicznych działań dotyczących wieloetapowego naboru grantobiorców, tworzenie i ...
 • Ogłoszenie nr 10/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. współpracy z niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Informacje dodatkowe: 1 etat   Data publikacji: 21 lutego 2020 r.   Nr ogłoszenia: 10/2020   Zakres kluczowych zadań na stanowisku: bieżąca współpraca z niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi, monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa, dokonywanie analizy sprawozdań okresowych pod ...
 • Ogłoszenie nr 9/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Komórka organizacyjna: Stanowisko samodzielne Informacje dodatkowe: 0,25 etatu, zadaniowy czas pracy Data publikacji: 21.02.2020 Nr ogłoszenia: 9/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie ...
 • Ogłoszenie nr 8/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. innowacji społecznych (mentor innowacji)  Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” Data publikacji: 18.02.2020 r. Nr ogłoszenia: 8/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współpraca przy naborze grantobiorców, współpraca przy dopracowaniu pomysłu, przygotowanie projektu innowacji i specyfikacji innowacji, ...
 • Ogłoszenie nr 7/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI Stanowisko: Psycholog Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu Informacje dodatkowe: 1 etat Data publikacji: 10.02.2020 Nr ogłoszenia: 7/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka, udział w doborze rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzenie wywiadu ...
 • Ogłoszenie nr 6/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. sieciowania innowatorów społecznych    Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej Informacje dodatkowe: 0,5 etatu – stanowisko w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”. Data publikacji: 31.01.2020 r. Nr ogłoszenia: 6/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: opracowanie programu merytorycznego zjazdów Akademii Dostępnej Innowacji (ADIS) w oparciu o zgłaszane ...
 • Ogłoszenie nr 5/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. innowacji społecznych (mentor innowacji)   Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” Data publikacji: 28.01.2020 r. Nr ogłoszenia: 5/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współpraca przy naborze grantobiorców, współpraca przy dopracowaniu pomysłu, przygotowanie projektu innowacji i specyfikacji innowacji, ...
 • Ogłoszenie nr 4/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: Opiekun lub Opiekunka rodzin adopcyjnych w projekcie „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Informacje dodatkowe: 1 etat Data publikacji: 22 stycznia 2020 r. Nr ogłoszenia: 4/ 2020 Zakres kluczowych zadań na stanowisku: Udzielanie wsparcia potencjalnym rodzinom adopcyjnym w podejmowaniu świadomych decyzji o przysposobieniu dziecka. Projektowanie ...
 • Ogłoszenie nr 3/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: Kierownik Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Komórka organizacyjna: Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Informacje dodatkowe: etat Data publikacji: 15 stycznia 2020 r. Nr ogłoszenia: 3/ 2020 Zakres kluczowych zadań na stanowisku: wytyczanie kierunków strategicznych w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce; realizowanie zadań w zakresie dofinansowania ...
 • Ogłoszenie nr 2/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. współpracy w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Polityki Społecznej Informacje dodatkowe: umowa na zastępstwo Data publikacji: 10.01.2020 Nr ogłoszenia: 2/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez prowadzenie ...
 • Ogłoszenie nr 1/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. współpracy międzyregionalnej Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej Informacje dodatkowe: 1 etat w projekcie „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Data publikacji: 7.01.2020 Nr ogłoszenia: 1/2020 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Prowadzenie działań w zakresie dostarczania i wdrażania narzędzi do rozwoju usługi społecznej ...
 • Ogłoszenie nr 23/2019 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI Stanowisko: Psycholog Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu Informacje dodatkowe: 1 etat Data publikacji: 16.12.2019 Nr ogłoszenia: 23/2019 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka, udział w doborze rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzenie wywiadu ...
 • Ogłoszenie nr 22/2019 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. komunikacji Komórka organizacyjna: stanowisko samodzielne Informacje dodatkowe: 1 etat Data publikacji: 4.12.2019 Nr ogłoszenia: 22/2019 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Kreowanie i realizacja polityki informacyjnej Ośrodka. Współpraca z Rzecznikiem Prasowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Współpraca z mediami. Zapewnienie pełnej informacji o mediach mogących stanowić wsparcie w polityce informacyjnej Ośrodka. ...
 • Ogłoszenie nr 21/2019 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE  STANOWISKO PRACY Stanowisko: ds. rehabilitacji społecznej   Komórka organizacyjna: Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Informacje dodatkowe: 1 etat lub część etatu Data publikacji: 28.11.2019 r. Nr ogłoszenia: 21/2019   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: analizowanie wniosków w zakresie dofinansowania robót budowalnych dotyczących obiektów służących rehabilitacji oraz dofinansowania kosztów tworzenia zakładów aktywności ...
 • Ogłoszenie nr 20/2019 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE Stanowisko: ds. planowania i analiz Komórka organizacyjna: Dział Planowania i Analiz Informacje dodatkowe: 1 etat Data publikacji: 14.11.2019 Nr ogłoszenia: 20/2019 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: współpraca przy tworzeniu projektów rocznych planów merytoryczno-finansowych budżetu Województwa i planów do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem, wstępna kontrola zaangażowania wydatków pod kątem zgodności ...