Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

DOM WARTOŚCI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przyjął w 2011 roku model DOMU WARTOŚCI w celu budowania  organizacji o wysokiej kulturze, która działając efektywnie i skutecznie,  realizuje swoją misję i cele.

DOM WARTOŚCI zakłada, że we wszystkich działaniach wewnętrznych i zewnętrznych wszyscy pracownicy ROPS (zarówno pracownicy, jak i kadra zarządzająca) będą dbali o to, aby przyjęte wartości, zasady działania były realizowane. DOM WARTOŚCI jest zgodny z zasadami przyjętymi w kodeksie Etyki ROPS; stanowi jego uzupełnienie i uszczegółowienie.

Uwzględniamy w nim:

3 wartości i zachowania fundamentalne:

 • ZAUFANIE
 • PROFESJONALIZM
 • SZACUNEK

6 wartości i zachowań  kluczowych:

 • WYSOKA JAKOŚĆ PRACY
 • DOBRE ZARZĄDZANIE
 • EFEKTYWNE / SZYBKIE DZIAŁANIE
 • SPRAWNA KOMUNIKACJA
 • ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ
 • NASTAWIENIE NA BUDOWĘ  ZESPOŁU

 1 zasadę wiążącą:

 •  SPÓJNOŚĆ