Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2015 roku

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr VI/140/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. przeznaczył kwotę 10.077.628,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Aktualny rejestr funkcjonujących w Wielkopolsce zakładów aktywności zawodowej, znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia:

link do podstrony Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu