Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI

AKTUALNOŚCI:

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w 2017 roku

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 187, poz. 1940, z późn.zm ) można do dnia 30 listopada 2016 r. składać wnioski na dofinansowanie w 2017 roku robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 2015 roku

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr VI/140/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r przeznaczył kwotę 1.597.600,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

DOKUMENTY DO POBRANIA: