Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

Laureaci 9. edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Gala 9 edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami:

Laureaci:

I miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna IM. A.Asnyka w Kaliszu – Pokoik terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – Nagroda 15 000 złotych

II miejsce – Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego – MiśTruck – foodtruck prowadzony przez osoby z niepełnosprawnościami – Nagroda 9 000 złotych

III miejsce – Gmina Gostyń – Program na rzecz promowanie osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy wobec nich pod nazwą „Parasolka Zaufania”- 6000 złotych

 

Wyróżnienia:

Miasto Leszno – Kampania społeczna „Świadomość  niepełnosprawności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie – „W rodzinie siła”

Stowarzyszenie Edukacyjne MCA – „5 zmysłów IMAGINARIUM” – prospołeczny projekt edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu – „I ty możesz zostać artystą”

Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Powrót do zdrowia jest najcenniejszy”

Stowarzyszenie „Na Górze” – „Naturalnie, że natura!”

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO – „Piękni niepełnosprawni”

Fundacja ORCHidea – „Wsparcie w chorobie – kompleksowo i nowocześnie”

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk”- Bezpłatna wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Fundacja APJA – „Otwarty świat”

 

Wyróżnienia za przyjazne rozwiązania dotyczące dostępności:

Wydział Zdrowia UM w Poznaniu – Opracowanie i wdrożenie standardów dostępności dla miasta Poznania

Urząd Miejski w Koninie – Badanie dostępności architektonicznej miasta Konina – raport

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – Mapa barier architektonicznych

Powiat Nowotomyski – Dworzec PKP w Nowym Tomyślu dostępny

 

Wyróżnienia za wieloletnie działania na rzecz środowisk z niepełnosprawnościami:

Fundacja Ogród Marzeń – XIX Akcja Wesołych

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im.Juliana Tuwima – XX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KASIA – X Sezon Halliwick Pomaga

Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo – Biblioterapia Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie DZIECKO w Gostyniu – XIX Festiwal Bez Barier

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach – XIX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.

 

 

W skład kapituły konkursowej weszli: Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak – po Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Grzegorz Grygiel- Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, Marcin Halicki – Członek Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Agnieszka Kubicka – Prezes Zarządu Fundacji ‘Wózkowicze’, Beata Wojciechowska – PFRON Poznań, Anna Skupień – Dyrektor Oddziału w Poznaniu PFRON, Maria Kryszewska – ROPS Poznań, Monika Zembrzycka – ROPS Poznań.


Konferencja naukowa pn. PROBLEMATYKA SPOŁECZNA REGIONU KONIŃSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ STUDENTÓW PWSZ W KONINIE – 28.05.2019 r.

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają na konferencję naukową pn. „Problematyka społeczna regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie”,  która odbędzie się
w dniu 28 maja 2019 roku w siedzibie PWSZ w Koninie w godzinach od 10:00 do 15:00.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest w załączeniu.

– załączniki do pobrania:

Program konferencji – 28 maja 2019 roku


Poradnictwo prawno-socjalne realizowane przez zespół Fundacji SYNAPSIS w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach  partnerskiego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: Projekt).

 

Porady są skierowane do:

  • osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich  otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • trenerów samodzielności i pozostałej kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana  w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy,
  • przedstawicieli gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrażają na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach,
  • przedstawicieli NGO, które będą odpowiadały za prowadzenie mieszkań w gminach.

 

Porad prawnych oraz obywatelskich  w ramach Projektu udzielają konsultanci prawno -socjalni:

 

Maria Jankowskaw środy w godz. 10.00-14.00 i czwartki w godz. 10.00-12.00    

dyżur  telefoniczny pod nr tel. 22 825 86 33 wew.103

lub mailowo na adres: m.jankowska@synapsis.org.pl

w obszarze: mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego, prawa karnego (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), systemów zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia, uprawnień z tytułu orzeczeń o niepełnosprawności, prawa cywilnego w tym ubezwłasnowolnienia, spadkowego, podatkowego (np. ulgi).

 

Izabella Zielińskawe wtorki w godz. 12.00- 14.00 i środy w godz. 12.00 –  15.00

dyżur telefoniczny pod nr tel. 695 620 101

w obszarze: systemów edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia, prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), uprawnień z tytułu orzeczeń o niepełnosprawności, prawa cywilnego, spadkowego, podatkowego (np. ulgi).

 

W celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z porady w ramach Projektu, prosimy
o podanie konsultantowi hasła „AZYMUT”.

 

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Kontakt:
Agnieszka Wiśniewska-Król, agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl. tel. +48 61 856 73 18

 

Biuro lidera partnerstwa:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Kontakt:
Ewa Puszkiewicz, epuszkiewicz@wzp.pl, tel. 91 42 53 630;
Iwona Sondej-Pawlak; isondej@wzp.pl, tel. 91 42 53 625


Majowy weekend

Uprzejmie informujemy, że 2 maja Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie zamknięty. Zapraszamy ponownie 6 maja.

 


KONKURS Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

 

Dziewiąta edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

 

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2018 i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

 

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 24 maja na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

z dopiskiem na kopercie
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2019”

 

– załączniki do pobrania

Ogłoszenie konkursowe_WOdOzN_2019
Uchwała 642_2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Regulamin Konkursu WOdOzN_2019
Załącznik-do-regulaminu_Formularz-zgłoszeniowy_Konkurs WOdOzN_2019


SOCIAL(I)MAKERS INNOWATORZY SPOŁECZNI

Spotkanie warsztatowe metodą World Café

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie warsztatowe metodą World Café (Rozmowy w kawiarence), które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Interreg Social(i)Makers, którego celem jest stworzenie ponadnarodowej wspólnoty twórców innowacji społecznych.

 

W czasie warsztatu, w kawiarnianej atmosferze, stworzymy żywą sieć dialogu na temat innowacji społecznych i wspólnie spróbujemy wypracować pomysły umożliwiające rozwijanie i skalowanie społecznych projektów innowacyjnych. Zastanowimy się jak budować wspólne społeczne rozwiązania przez różnorodnych branżowo odbiorców/użytkowników oraz skutecznie je wdrażać.

 

Moc tkwi w rozmowie !!!! Razem możemy zmieniać świat!

 

Zapisy odbywają się poprzez: zapisy na spotkanie World Cafe

Można także zapisywać się telefonicznie tel. 61 856 73 20, 61 856 73 34 lub mailowo marta.ratajczak@rops.poznan.pl

Wszystkie bieżące informacje będą również dostępne na https://www.facebook.com/socialimakers.polska/


Promocja książki

Warto się wybrać.

 


Wyniki naboru gminy z województwa wielkopolskiego do projektu „Azymut – Samodzielność”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” do realizacji projektu wybrano gminę Piła.


Projekt AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU GMIN – do dnia 22 marca 2019 r.

Ze względów organizacyjnych przedłużony zostaje terminu składania formularzy zgłoszeniowych gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność do dnia 22 marca 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Szczegółowe informacje: tel 61 8567318.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019


UWAGA! Narzędzie OZPS za 2018 (Edycja 2019)

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy formularz do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej.

Według zapewnień przedstawicieli MRPiPS narzędzie to powinno zostać umieszczone w systemie CAS po 17 marca br.

Poniżej przekazujemy pismo wysłane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tej sprawie.

Pismo do ROPS w sprawie OZPS 2018