Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

SOCIAL(I)MAKERS INNOWATORZY SPOŁECZNI

Spotkanie warsztatowe metodą World Café

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie warsztatowe metodą World Café (Rozmowy w kawiarence), które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Interreg Social(i)Makers, którego celem jest stworzenie ponadnarodowej wspólnoty twórców innowacji społecznych.

 

W czasie warsztatu, w kawiarnianej atmosferze, stworzymy żywą sieć dialogu na temat innowacji społecznych i wspólnie spróbujemy wypracować pomysły umożliwiające rozwijanie i skalowanie społecznych projektów innowacyjnych. Zastanowimy się jak budować wspólne społeczne rozwiązania przez różnorodnych branżowo odbiorców/użytkowników oraz skutecznie je wdrażać.

 

Moc tkwi w rozmowie !!!! Razem możemy zmieniać świat!

 

Zapisy odbywają się poprzez: zapisy na spotkanie World Cafe

Można także zapisywać się telefonicznie tel. 61 856 73 20, 61 856 73 34 lub mailowo marta.ratajczak@rops.poznan.pl

Wszystkie bieżące informacje będą również dostępne na https://www.facebook.com/socialimakers.polska/


Promocja książki

Warto się wybrać.

 


Wyniki naboru gminy z województwa wielkopolskiego do projektu „Azymut – Samodzielność”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” do realizacji projektu wybrano gminę Piła.


Projekt AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU GMIN – do dnia 22 marca 2019 r.

Ze względów organizacyjnych przedłużony zostaje terminu składania formularzy zgłoszeniowych gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność do dnia 22 marca 2019 roku.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Szczegółowe informacje: tel 61 8567318.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019


UWAGA! Narzędzie OZPS za 2018 (Edycja 2019)

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy formularz do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej.

Według zapewnień przedstawicieli MRPiPS narzędzie to powinno zostać umieszczone w systemie CAS po 17 marca br.

Poniżej przekazujemy pismo wysłane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tej sprawie.

Pismo do ROPS w sprawie OZPS 2018


Zaproszenie na seminarium naukowe

 

19 marca 2019 – World Social Work Day

O relacjach międzyludzkich we współczesnej pracy socjalnej – ich rola i znaczenie. To temat seminarium naukowego, na które zapraszamy do PWSZ w Koninie – Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej. W programie wystąpienia 10 prelegentów, którzy mówić będą między innymi o umiejętnościach interpersonalnych, znaczeniu pedagogiki i dialogu czy niepełnosprawnościach w relacjach międzyludzkich.

 

program_seminarium-2

 

 

 


ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM „WIELKOPOLSKIE INNOWACJE SPOŁECZNE”

 

ZAPRASZAMY na SEMINARIUM „Wielkopolskie Innowacje Społeczne”

KIEDY: 20-22 marca 2019 r.

GDZIE: Sala 0.23 (parter) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
ul. Jana Pawła II  10, w Poznaniu

REJESTRACJA: https://goo.gl/forms/1xcpJn2khDaAcqKM2

HARMONOGRAM SEMINARIUM

 

Szanowni Państwo,

3-letni okres pracy Inkubatora WINS dedykowanego tworzeniu innowacji społecznych mających na celu poprawę codziennego życia osób starszych i z niepełnosprawnościami, dobiega końca. Razem z Innowatorami Społecznymi współpracującymi z naszym Inkubatorem serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium tematyczne, w czasie którego zaprezentujemy 30 nowych, innowacyjnych mikrousług opiekuńczych.

Dzień pierwszy seminarium poświęcony będzie innowacjom dla osób starszych, w tym innowacjom wdrażanym w  domach pomocy społecznej.

W drugim dniu skupimy się na innowacjach dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i niepełnosprawnością powstałą na skutek choroby czy zdarzenia losowego oraz na innowacjach dla dzieci z niepełnosprawnościami i wspierających opiekunów osób zależnych.

Trzeci dzień dotyczyć będzie innowacji dla osób neuronietypowych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W zależności od zainteresowań zapraszamy na wybrany dzień seminarium, bądź całość 3- dniowego wydarzenia.

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji
w gronie osób łączących specjalistyczną wiedzę i pasję pracy „z” i „dla” osób zależnych.

Załączamy szczegółowy program. Jednocześnie bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację na stronie https://goo.gl/forms/1xcpJn2khDaAcqKM2

W imieniu zespołu Inkubatora WINS i własnym

Dyrektor ROPS

 

 


AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU GMIN DO PROJEKTU

NOWY TERMIN: do dnia 20 marca 2019 r.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność do dnia 20 marca 2019 roku pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Wiśniewska-Król tel 61 8567318.


-NOWY TERMIN-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU GMIN

Na zgłoszenia gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność oczekujemy do dnia 13 marca 2019 roku pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl


Zaproszenie do udziału w Projekcie

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność.

Nabór gmin z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu pn. Azymut – Samodzielność, zaprasza gminy z województwa wielkopolskiego do udziału w powyżej wskazanym projekcie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotażu w zakresie tych usług w gminie w województwie wielkopolskim.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 8 marca 2019 roku pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Pełna treść ogłoszenia naboru w załączniku.

Zapraszamy do współpracy.

Osoby do kontaktu ze strony Partnera ROPS w Poznaniu:

Agnieszka Wiśniewska-Król, agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 318

lub Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl tel. 61 85 67 325.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019

INFORMACJA_3_WARIANTY_MODELU

Model_standardu_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD