Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNOŚCI

ZAZ w Gołaszewie uszyje 3000 maseczek ochronnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zlecił Zakładowi Aktywności Zawodowej w Gołaszewie (powiat wągrowiecki) – podmiotowi ekonomii społecznej – zatrudniającemu osoby z niepełnosprawnościami, uszycie 3000 sztuk maseczek ochronnych na twarz. celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. ROPS zamierza przekazać je do wielkopolskich domów pomocy społecznej, jako środek ochronny dla pensjonariuszy i personelu oraz do ośrodków pomocy społecznej dla pracowników socjalnych.

Zlecenie to jest połączeniem działań wspierających w czasie epidemii osoby z niepełnosprawnościami w zakresie opieki i ochrony ich zdrowia (pensjonariuszy DPS), a z drugiej – w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób, w celu wsparcia i utrzymania ich miejsc pracy (pracownicy niepełnosprawni ZAZ).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwraca tym samym uwagę na trudną sytuację gospodarczą i finansową w czasie walki z pandemią podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami (gł. narażonych na zachorowania), które borykają się z ograniczeniem lub brakiem zleceń i niedoborami kadry pracowniczej.

,


Informacja o zgłaszaniu kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Na zgłoszenia czekamy od dziś, czyli 13 marca 2020 roku, przez kolejnych 14 dni.

Kandydatury należy przesyłać do nas tradycyjną pocztą, czyli adresować na:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań.

Z dopiskiem na kopercie: „Kandydat do Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego”.

Szczegóły oraz informacje o koniecznych do skompletowania dokumentach znajdziecie Państwo w Dzienniku Urzędowym z poniższego linku:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/2458/

Gdyby były problemy z linkiem, poniżej obraz z Dziennika Urzędowego z Ogłoszeniem:

,


Konkurs „Samorząd społecznie odpowiedzialny”

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają samorządy subregionu poznańskiego (powiaty: poznański, śremski, średzki, obornicki, szamotulski) do udziału w konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”

 

Celem konkursu jest promowanie gmin  wspierających:

 • podmioty ekonomii społecznej (w zakresie wsparcia infrastrukturalnego i/lub finansowego),
 • partnerstwa lokalne działające na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
 • społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
 • włączenie społeczne i integrację społeczno-zawodową.

 

Zainteresowane samorządy zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na załączonym formularzu drogą mailową na adres: konkurs@barka.org.pl, lub wersji papierowej na adres: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań do 13 marca 2020r.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dagmara Szlandrowicz adres e-mail dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl,  tel. + 48 661 726 936

Załączniki:

Pismo przewodnie

Regulamin – konkurs

Formularz zgłoszeniowy

 

 

,


Nabór otwarty! Można zgłaszać pomysły!

 

Ogłaszamy I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do zgłaszania pomysłów w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności. Pierwszy nabór potrwa do 14 lutego 2019.

 

 

Szczegóły poniżej:

Generator Dostępności: I tura naboru zgłoszeń – ogłoszenie o naborze

 

,


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.
                                                                                                                                                         /kard. Stefan Wyszyński/

Te jakże piękne słowa o czynieniu dobra niech będą mottem jakże ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka, pracy którą na co dzień nie zważając na trudności, wysiłek włożony w rozwiązywanie problemów wykonują pracownicy socjalni.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

życzy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Państwu radość i satysfakcję,

a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

,


Regionalne Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

13 listopada br. w Auli Artis w Poznaniu, przy ul. Generała Kutrzeby 10, odbyły się Regionalne Obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone z jubileuszem z okazji 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która powitała gości oraz złożyła serdeczne życzenia w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka oraz swoim.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele krajowych i wielkopolskich samorządów, instytucji pomocy i integracji społecznej, przede wszystkim ośrodków pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych. Podczas obchodów przyznane zostały odznaki honorowe za zasługi dla województwa wielkopolskiego za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka, w szczególności realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Odznaki z rąk Pani Marszałek otrzymały Pani Barbara Hałaburdzin – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Pani Natasza Cyrulik – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. Podczas obchodów wręczono dyplomy dla osób, instytucji i organizacji, które szczególnie wyróżniły się w ciągu ostatnich dwudziestu lat jako partnerzy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lista wyróżnionych

 

 1. Jerzy Fornalik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.
 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 4. Stanisław Bronz – Prezes Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie
 5. Józef Kozan – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ostrów Wielkopolski
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu
 7. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 8. Renata Nowinowska Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy
 9. Krystyna Chowańska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
 10. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie
 11. Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 13. Karol Jasiak, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
 15. Stowarzyszenie Centrum PISOP Leszno/Poznań – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 16. Mieczysław Augustyn, Senator RP
 17. Stowarzyszenie ETAP – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 18. Lidia Wrocińska – Sławska – Dyrektor ROPS w latach 1999 – 2009
 19. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 20. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

 

Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Szafa Gra.

Galeria dostępna tutaj

 

 

 

,


23 listopada 2019 r. dniem pracującym dla ROPS w zamian za 24 grudnia 2019 (wigilia)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu uprzejmie informuje, że

w dniu 24 grudnia 2019 Zarządzeniem Dyrektora ROPS Ośrodek będzie nieczynny.

Natomiast w dniu 23 listopada 2019 r. (sobota) ROPS będzie czynny w godzinach od 7.30-15.30.

,


Barwy Wolontariatu 2019 – zaproszenie do uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach:

 • Wolontariusz roku
 • Wolontariat rodzinny
 • Wolontariat szkolny
 • Wolontariat senioralny
 • Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot.

Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony tylko raz i może być przypisany tylko do jednej kategorii.

Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.

Opis kandydata, instytucji, organizacji należy dołączyć do zgłoszenia na stronie internetowej www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Opis należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip).  W przypadku wielu plików (np. kilku rekomendacji) należy je skanować do 1 pliku lub umieszczać wszystkie w pliku zip.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2019 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza połączonej w tym roku z obchodami 25-lecia WRK.

Uroczysta Gala odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na Galę połączoną z koncertem gwiazdy (w 2018 roku był to Kamil Bednarek a w roku 2019 szykujemy kolejną niespodziankę) obowiązują osobne zapisy także za pośrednictwem strony www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur, podzielenia się informacją o konkursie i Gali z innymi instytucjami, organizacjami, wolontariuszami. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli ten szczególny dzień spędzicie razem z nami.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj. Zaproszenie można pobrać pod tym adresem.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

,


Jubileuszowa X edycja Targów „Viva Seniorzy! Aktywność – Zdrowie – Profilaktyka” oraz Gala Konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019

25-26 października br. na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Jubileuszowa X edycja Targów „Viva Seniorzy! Aktywność – Zdrowie – Profilaktyka”, których organizatorami byli Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. W targach wzięło udział około 4 000 osób, które mogły zapoznać się z ofertą wystawców skierowaną do osób starszych. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem z uwagi na bogaty program artystyczny.

W ramach tegorocznej edycji, 25 października br. tuż po oficjalnym otwarciu Targów Viva Seniorzy! odbyła się Gala Konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019.

Konkurs Viva Wielkopolski Senior – edycja 2019 był już trzecią w historii naszego Województwa edycją konkursu, w którym w szczególny sposób podziękowaliśmy
i uhonorowaliśmy wielkopolskich liderów działających na rzecz osób starszych. Podziękowania zostały przekazane wszystkim kandydatom jak i podmiotom, które dokonały zgłoszenia. Wręczenia podziękowań i wyróżnień oraz nagród głównych dokonała Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która w szczególny sposób podziękowała i uhonorowała wielkopolskich liderów działających na rzecz osób starszych.

Tegoroczny Tytuł Honorowy VIVA WIELKOPOLSKI SENIOR – wyróżnienie specjalne oraz nagrodę finansową w wysokości 2.500 zł za ponadprzeciętną postawę oraz wybitną działalność otrzymał Pan Eugeniusz Kierstan, zgłoszony przez Powiat Obornicki.

Tytuł „Viva Wielkopolski Senior” i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł
w poszczególnych subregionach naszego województwa otrzymali:

1.Pani Stefania Kaczmarek, zgłoszona przez Powiat Pleszewski,

2.Pani Leokadia Figurniak, zgłoszona przez Powiat Pilski,

3.Pani Krystyna Szymańska, zgłoszona przez Powiat Śremski,

4.Pani Krystyna Janiszewska, zgłoszona przez Powiat Rawicki,

5.Pani Irena Jabłońska, zgłoszona przez Powiat Kolski,

Laureatem w kategorii firma/przedsiębiorstwo został „Tydzień Ziemi Śremskiej”, zgłoszony przez Powiat Śremski, a w kategorii podmiot/instytucja Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie zgłoszony przez Miasto Konin.

 

Wyróżnienia otrzymały także osoby, instytucje i podmioty które zostały zgłoszone do trzeciej edycji konkursu VIVA!WIELKOPOLSKI SENIOR! W kategorii osoba fizyczna wyróżnienie otrzymali:

– Pani Jolanta Deja, zgłoszona przez Powiat Wągrowiecki,

– Pani Teresa Ignaszczak, zgłoszona przez Powiat Koniński,

– Pani Irena Skrzypczak, zgłoszona przez Powiat Poznański,

– Pani Maria Stajszyk, zgłoszona przez Powiat Ostrzeszowski,

– Pani Urszula Popek, zgłoszona przez Powiat Wrzesiński,

– Pani Aleksandra Kantorska, zgłoszona przez Powiat Jarociński,

– Pan Zenon Matuszczak, zgłoszony przez Powiat Nowotomyski,

– Pan Zbigniew Bajcar, zgłoszony przez Miasto Konin,

– Pan Lech Staszak, zgłoszony przez Powiat Międzychodzki.

oraz w kategorii podmiot/instytucja wyróżnienie otrzymał:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, zgłoszony przez Miasto Piła.

Prowadzone działania są formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych i wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na rzecz osób starszych w naszym Regionie.

 

 

,


Nowy inkubator innowacji społecznych

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu działania nowego Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O projekcie

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne


Odbiorcy działań Generatora

Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Poprzez „dostępność” w projekcie rozumiemy:

 • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
 • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
 • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
 • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
 • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
 • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
 • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych

Kto może wziąć udział w projekcie
 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie  dostępności.

Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy!
 
Kontakt w sprawie projektu

Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl
tel. 61 8567325
Magdalena Antkowiak magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl
tel. 61 85 67 951
,